glasshole

irriterad benämning på bärare av Google Glass† när de inte använde glasögonen på ett acceptabelt sätt. Glas­ögonen hade inbyggd video­kamera som var ständigt påslagen som förval; den borde stängas av i många situationer.

[glasögon] [illa omtyckta personer] [jargong] [ändrad 12 juni 2021]