goodput

(good throughput) – den del av ett dataflöde som når mottagaren i användbar form. Man räknar bort misslyckade överföringar (badput) och  pålägg (overhead).

[datakommunikation] [ändrad 12 juni 2020]