dataflöde

  1. – throughput – tekniskt: den data­mängd som faktiskt passerar genom ett nät (genomströmningen), till skillnad från den maximala kapaci­teten (bandbredden). Data­flödet kan delas in i nytto­last (som i sin tur delas in i goodput och badput) och pålägg;
  2. – data feed – data som löpande eller på begäran överförs från sändare till mot­tagare. Med data menas här information av en viss typ, till exempel börskurser eller råvarupriser. – Se också direkt dataflöde (direct data feed) och RSS-flöde.

[datakommunikation] [ändrad 10 september 2020]