Google BigQuery

en internetbaserad tjänst för analys av stora datamängder. Startades av Google i maj 2012. Tjänsten är avgiftsbelagd. – Google BigQuery är avsett för relativt enkla frågor till stora datamängder. Det är inte en databas – man kan inte lagra data i Google BigQuery – och kan inte användas för att göra ändringar eller strykningar i en databas. – Se cloud.google.com/bigquery/docs/.

[analys] [ändrad 17 december 2019]