Google Pay

en betaltjänst från Google för smarta mobiler. – Fram till januari 2018 hette den Android Pay. – Android Pay var en sammanslagning av Google Wallet, som finns kvar som separat tjänst, och Softcard. (Softcard var en mobil betaltjänst som drevs av amerikanska teleoperatörer. Den startades 2013 och köptes 2015 av Google, varefter den försvann som separat tjänst.) – Android Pay till­känna­gavs i maj 2015, och togs i bruk under hösten 2015. – Se pay.google.com.

[betalningar] [ändrad 12 januari 2012]