GenomSynlig

en tjänst som ska ge användarna inblick i hur deras personuppgifter används på nätet. – GenomSynlig ska kunna visa vilka data om användaren som finns hos olika företag och andra orga­nisa­tioner, hur de används och vilka slut­satser som har dragits om användaren. – Genom­­Synlig utvecklas på Karl­stads uni­versi­tet under ledning av pro­fes­sor Simone Fischer-Hübner (länk) med början 2015, se Karlstads universitets webbsidor. Det ingår i forsk­nings­pro­jektet Cloud accountability project. – Läs också om openPDS. – Ordet: Genom­synlig används i stället för genom­skinlig när man vill markera att man verkligen ser genom något, som genom en glas­ruta; genom­skinlig betyder ju orda­grant att man kan skina igenom ma­te­ri­alet, som genom tunt tyg, inte nödvändigtvis se igenom det. Ordet genom­siktlig förekommer också i samma betydelse. – Jäm­för med genom­lysning.

[personlig integritet] [personuppgifter] [ändrad 7 november 2019]

Dagens ord: 2015-09-07