GenomSynlig

en tjänst som ska ge användarna inblick i hur deras personuppgifter används på nätet. – GenomSynlig ska kunna visa vilka data om användaren som finns hos olika företag och andra orga­nisa­tioner, hur de används och vilka slutsatser som har dragits om användaren. – GenomSynlig utvecklas på Karlstads universitet under ledning av professor Simone Fischer‑Hübner (länk) med början 2015, se Karlstads universitets webbsidor. Det ingår i forskningsprojektet Cloud accountability project. – Läs också om openPDS. – Ordet: Genom­synlig används i stället för genomskinlig när man vill markera att man verkligen ser genom något, som genom en glasruta; genomskinlig betyder ju orda­grant att man kan skina igenom materialet, som genom tunt tyg, inte nödvändigtvis se igenom det. Ordet genom­siktlig förekommer också i samma betydelse. – Jäm­för med genom­lysning.

[personlig integritet] [personuppgifter] [ändrad 7 november 2019]

Dagens ord: 2015-09-07