grindnät

schematisk ritning över en elektronisk krets. – Kretsar är sammansatta av grindar (engelska gates) – de enkla komponenter som används för att realisera logiska regler. Ett grindnät behöver inte nödvändigtvis visa exakt hur kretsdragningen blir när kretsen tillverkas, men den visar vilka komponenter som måste ingå i kretsen, och hur de är sammankopplade. – På engelska: gate netlist.

[elektronik] [ändrad 6 maj 2017]