H.323

en standard för överföring av ljud, bild och video i realtid över internet och liknande nät, fastställd 1996 av Internationella teleunionen, ITU. Målet är att man till exempel ska kunna anordna videokonferenser utan att deltagarna behöver ha utrustning från samma leverantör. Standarden omfattar specifikationer av komponenter, protokoll och procedurer. – Se ITU:s webbsidor (från 2008).

[standarder] [videoteknik] [ändrad 14 december 2022]