Hack for Sweden

(tidigare) – ett årligt evenemang där deltagarna utvecklade program baserade på data från svenska myndigheter. – Hack for Sweden kan beskrivas som ett hackaton som arrangerades av ett antal svenska myndigheter. Priset Hack for Sweden award delades ut varje år. – Hack for Sweden anordnades första gången i mars 2014. – Se DIGG:s webbsidor. – I april 2020 ändrades namnet tillfälligt till Hack the crisis (digg.se…) och inriktningen var på Covid 19‑pandemin. Från 2022 planeras inget Hack for Sweden. – Se också Hack for change, Openhack och Poverty hackathon.

[konferenser och mässor] [programmering] [ändrad 8 februari 2023]

Dagens ord: 2015-05-08