Hack for Sweden

ett årligt evenemang där deltagarna utvecklar program baserade på data från svenska myndigheter. Det kan beskrivas som ett hackaton som arrangeras av ett antal svenska myndigheter. Priset Hack for Sweden award delas ut varje år. – Hack for Sweden anordnades första gången i mars 2014. – Se DIGG:s webbsidor. – I april 2020 ändrades namnet tillfälligt till Hack the crisis (digg.se…) och inriktningen var på Covid 19‑pandemin. – Se också Hack for change, Openhack och Poverty hackathon.

[konferenser och mässor] [programmering] [ändrad 28 september 2020]

Dagens ord: 2015-05-08