Haiku

ett operativsystem som är likt det nerlagda BeOS†, men som är skrivet i öppen käll­kod. – Det är meningen att program som är skrivna för BeOS ska kunna köras direkt på Haiku utan omkompile­ring. Utvecklingen av Haiku har pågått sedan 2001, fram till 2004 under namnet OpenBeOS. – Läs mer på haiku‑os.org. – Haiku kan laddas ner gratis här. – Namnet: Haiku är en japansk treradig diktform.

[operativsystem] [öppen källkod] [ändrad 6 december 2018]

Dagens ord: 2021-09-08