ham

välkommen e-post – motsatsen till spam. (Även bacn.)