handling

(document, act) – i allmän förvaltning: dokument eller annan bärare av information. – Brev, protokoll och andra skrivelser är handlingar, men också fotografier, kartor, inspelningar och datafiler. Som handlingar räknas all inkommande och utgående kommunikation samt skrivelser och annan information som skrivs eller sammanställs på en myndighet – se allmän handling. – Påbörjade dokument räknas inte som handlingar: dokumentet måste vara upprättat för att räknas som handling, det vill säga fullständigt och vid behov undertecknat. – Ordet: Handling i denna betydelse kommer av latinets acta, handlingar. En redogörelse för en ämbetsmans göranden under en viss tid kallades för hans acta – vad han hade gjort – hans handlingar. Så småningom blev det själva redogörelsen som kallades för handling. Vi har också ordet akt, akter på svenska om dokument, men då menar man en samling dokument om en viss person eller händelse.

[juridik] [myndigheter] [ändrad 7 juni 2020]