hard drive

hårddisk – på engelska skiljer man ibland mellan hard drive (hela enheten) och hard disk (skivan / skivorna inuti). En hårddisk består av flera diskar (skivor) i samma hölje. För operativsystemet och användaren är detta omärkligt – det är som en enda skiva. På den tekniska detaljnivån, när man måste veta exakt var en viss datamängd finns, kan det ha betydelse. Den normala översättningen av hard drive är hårddisk, men vid behov kan man skilja mellan enheten och skivorna.

[lagringsmedier] [språktips] [ändrad 22 april 2020]