hardware description language

hårdvarubeskrivande språk – programspråk som används för be­skriv­ning av elek­tro­niska kretsar. När man kompilerar en sådan be­skriv­ning får man en ritning över kretsen (ett grind­nät). För­kortas HDL.

[elektronik] [programspråk] [ändrad 8 februari 2018]