hashsalta

skydda ett lösenord genom att lägga till salt och göra ett kondensat (hash) innan man sänder det över nätet för att logga in på ett nätverk eller en tjänst. Man skickar alltså inte lösenordet i klar­text.

[kryptering] [lösenord]

Dagens ord: 2016-12-08