header bidding

ett sätt att auktionera ut annonsutrymmen på webbsidor. Det har blivit vanligt i slutet av 2010-talet. Det har uppstått som ett alternativ till den vanligare metoden där annonsutrymmen på webbsidor, om de inte har sålts av en säljare till en specifik kund, bjuds ut till annonsörer i tur och ordning. De annonsörer som brukar betala bäst får erbjudandet först, om de tackar nej går erbjudandet vidare till andra. Header bidding fungerar i stället som en auktion där alla annonsörer kan bjuda samtidigt. Detta anses ge högre intäkter för webbsidornas utgivare samtidigt som det ger annonsörerna bättre möjlighet att överblicka utbudet av annonsutrymmen.

[marknadsföring] [13 mars 2019]