header bidding

ett sätt att auktionera ut annonsutrymme på webbsidor. – Header bidding blev vanligt i slutet av 2010-talet. Det uppstod som alternativ till den äldre metoden där annonsutrymmen på webbsidor, om de inte har sålts av en säljare till en specifik kund, bjuds ut till redan kända annonsörer i tur och ordning (waterfalling). Det innebär att de annonsörer som brukar betala bäst får erbjudandet först; om de tackar nej går erbjudandet vidare till andra. Header bidding fungerar i stället som en auktion där alla annonsörer kan bjuda samtidigt. Detta anses ge högre intäkter för webbsidornas utgivare samtidigt som det ger annonsörerna bättre möjlighet att överblicka utbudet av annonsutrymmen. – Header är här ett allmänt ord för annonsutrymme.

[marknadsföring] [webbreklam] [ändrad 7 februari 2022]

Dagens ord: 2022-03-08