header bidding

ett sätt att auktionera ut annonsutrymme på webbsidor. – Header bidding har blivit vanligt i slutet av 2010-talet. Det har uppstått som ett alternativ till den äldre metoden där annonsutrymmen på webbsidor, om de inte har sålts av en säljare till en specifik kund, bjuds ut till redan kända annonsörer i tur och ordning (waterfalling). Det innebär att de annonsörer som brukar betala bäst får erbjudandet först; om de tackar nej går erbjudandet vidare till andra. Header bidding fungerar i stället som en auktion där alla annonsörer kan bjuda samtidigt. Detta anses ge högre intäkter för webbsidornas utgivare samtidigt som det ger annonsörerna bättre möjlighet att överblicka utbudet av annonsutrymmen. – Header är här ett allmänt ord för annonsutrymme.

[marknadsföring] [webbreklam] [ändrad 15 september 2021]