Hipster PDA

ett alternativ till handdator (PDA), ut­veck­lat 2004 av skri­benten och webbutveck­laren Merlin Mann (länk). Den består av papper och penna. – Läs mer här (arkiverad).

[digitalfritt] [kuriosa] [ändrad 7 juni 2019]