Hitchhiker’s guide to the internet

en introduktion till hur internet fungerar, skriven 1989 av Ed Krol (se Wikipedia). – Hitchhiker’s guide to the internet är utgiven som RFC 1118 (länk), alltså som del av internets officiella dokumentation. – Namnet anspelar på Hitchhiker’s guide to the galaxy av Douglas Adams.

[internet] [rfc] [ändrad 10 april 2022]