Hoaxy

ett datorprogram för kartläggning av spridningen av falska nyheter. – Hoaxy analyserar de vägar som falska nyheter tar på Twitter och jämför med spridningen av källkritisk information. Det har varit i gång sedan juni 2016, och bland annat kommit fram till att en stor del av de falska nyheterna sprids av automatiska program, Twitterbots. Hoaxy har utvecklats av forskare vid Indiana University i USA. – Se artikeln ”Anatomy of an online misinformation network” (länk). – Hoaxy finns på hoaxy.osome.iu.edu. (För namnet, se hoax.)

[källkritik] [4 juni 2018]

Dagens ord: 2018-06-08