Hola

en gratis VPN‑tjänst som tycks ha allvarliga säkerhetsbrister. – Enligt personerna bakom kampanjen Adios, Hola (länk) kan en angri­pare i smyg instal­lera och köra program på datorer som är anslutna till Hola. – Hola, som installeras som tillägg till webb­läsaren Chrome, ger användarna möjlig­het att kommu­ni­cera genom ett virtuellt privat nätverk, VPN, vilket innebär att deras kommunikation är krypterad och svår att spåra. – En användare i Sverige kan till exempel använda Hola för att visa en film som är spärrad i Sverige, men till­gäng­lig i USA. Den ameri­kanska servern ”tror” att det är en person i USA, som ser filmen, men i själva verket skickas den via Hola vidare till Sverige. Användarna av Hola‑nätverket fungerar så att säga som bulvaner åt varandra. Men säkerhetsbristerna, som av­slöja­des i maj 2015, öppnar datorerna för angrepp. Det avslöja­des också att Hola säljer användar­nas band­bredd till utom­stå­ende. – Se artikel på idg.se: länk. – Ytterligare en attack mot användare av Hola upptäcktes i juli 2018. Kommen­tar från Hola: länk.

[attacker] [internet] [upphovsrätt] [ändrad 18 december 2020]