holographic processing unit

(HPU)processor som är konstruerad för att bearbeta holografiska bilder. Alltså för att läsa in digitala filer som beskriver en holografisk bild och omvandla dem till instruktioner till en holografisk visnings­anordning. Det kan ses som en specialiserad signalprocessor.