Hope

Affisch för den elfte HOPE-konferensen 22-24 juli 2016. Text: we're taking it to eleven.
It goes on to 11.

Hackers on planet Earth, alternativ uttydning: Hotel Penn­sylvania – en serie kon­­fe­renser för hackare i USA, an­ordnad av tid­skriften 2600. – Hope anordnades första gången 1994. 2008 års konferens kallades för The Last Hope (länk) därför att Hotel Penn­­syl­vania (länk) i New York, där alla konfe­renser dittills hade ägt rum, skulle rivas. Rivningen blev dock upp­­skjuten på obe­stämd tid, och flera Hope-kon­­fe­renser har anordnats på hotellet sedan dess. – Se hope.net. – Fler konferenser.