HOPE

Affisch för den elfte HOPE-konferensen 22-24 juli 2016. Text: we're taking it to eleven.
It goes on to 11.

Hackers on planet Earth, alternativ uttydning: Hotel Penn­sylvania – en serie årliga konferenser för hackare i USA, anordnad av tid­skriften 2600. – HOPE anordnades första gången 1994. 2008 års konferens kallades för The Last HOPE (länk) därför att Hotel Pennsylvania (länk) i New York, där alla konferenser dittills hade ägt rum, skulle rivas. Rivningen blev dock upp­­skjuten på obestämd tid, och flera HOPE‑konferenser har anordnats på hotellet sedan dess. – Se hope.net.

[konferenser] [ändrad 27 oktober 2020]