hotmodellering

(threat modeling) – systematisk sammanställning och bedömning av tänkbara hot mot ett bestämt it-system. – Hoten graderas efter vilken risk de utgör för det specifika it‑system som det gäller. Syftet är att försvåra och förebygga hot på det mest kostnadseffektiva sättet.

[riskhantering] [4 april 2022]

Dagens ord: 2022-04-08