hotspot

  1. – se surfpunkt;
  2. – klickpunkt eller länk – bildelement (tecken, symbol eller bild) på datorskärm som startar hämtning av ett dokument (eller bild- eller ljudfil) när man pekar och/eller klickar på det. Om man inte behöver klicka heter det pekpunkt.

– Ordet hotspot används också i många sammanhang om platser med hög intensitet eller hög käns­lig­het, vare sig det gäller politisk oro eller god radiomottagning (jämför med motsatsen, notspot). – På engelska också hot spot.

[grafiskt användargränssnitt] [språktips] [wi-fi] [ändrad 28 oktober 2019]