pekpunkt

delyta, text eller bild på en webbsida som man bara behöver dra muspekaren till – utan att klicka – för att något ska hända. (Se överdragning.) Det som händer kan vara att en bild förändras, att ett extrafönster öppnas, att en liten textruta med information visas, att en ljudfil spelas upp eller något annat. – Jämför med klickpunkt.

[gränssnittskomponenter] [ändrad 11 september 2019]