hover

om rörelser med musen: hålla (över), dra, sväva – hålla muspekaren över något på bildskärmen, utan att klicka. – Detta kan ibland göra att en textruta eller annan information visas. Det kan också utlösa grafiska effekter. Ibland måste man röra lite på muspekaren – dra – för att det ska hända något. De som programmerar sidorna brukar kalla det för mouseoveröverdragning. – Se också dröja (dwell).

[grafiskt användargränssnitt] [ändrad 16 augusti 2019]