hover

om rörelser med musen: hålla (över), dra, sväva – hålla muspekaren över något på bildskärmen, utan att klicka. Detta kan ibland göra att en textruta eller annan information visas. Det kan också utlösa grafiska effekter. Ibland måste man röra lite på muspekaren – dra – för att det ska hända något. De som programmerar sidorna brukar kalla det för mouseoveröverdragning. – Se också dröja (dwell).

[grafiskt användargränssnitt] [ändrad 16 augusti 2019]