HSDPA

high speed downlink packet access – ”turbo-3g” – en teknik för snabbare dataöverföring från mobilnätet till abonnent (nerladdning) i 3g-nät. Används i det europeiska 3g-systemet WCDMA. Togs i bruk i Sverige 2006. HSDPA kallas ibland för 3,5g. Ingår i HSPA. – Motsvarande för den andra 3g-standarden, CDMA 2000, heter EVDO.

[förkortningar på H] [mobilt] [ändrad 3 oktober 2018]