hyperparameter

i maskininlärning: parameter som anges innan maskininlärningen påbörjas. – Värden för andra parametrar fastställs som resultat av maskininlärningen, men hyperparametrar är alltså inställda på förhand. (De kan givetvis ändras vid behov av användaren.) De bidrar till att styra inlärningsprocessen. – Terminologiskt handlar det snarare om det som kallas för argument, alltså bestämda värden för parametrar.

[maskininlärning] [10 augusti 2022]

Dagens ord: 2022-09-08