IB4m

står för Im. Skrivsättet orsakades från början av att vissa program återger koden för apostrof som B4. Senare blev det en avsiktlig kul grej. Även IB4d för ”Id” förekommer.