IB4m

står för I’m. Skrivsättet uppstod därför att en del program återger kodordet för apostrof som B4. Senare blev det en avsiktlig kul grej. – Även IB4d för I’d förekommer.

[nät- och sms-språk] [ändrad 4 april 2020]