kodord

den minsta delen som kan tolkas separat i ett meddelande som har skriv­its i kod. Det kan vara ett eller flera tecken. (Observera att kod inte behöver vara hemlig kod.) – I en enkel kod som ASCII är till exempel ”65” kodord för ”A”. Sexan och femman i ”65” är meningslösa var för sig i ASCII, så de är inte kodord. Och att ett ensamt ”A” är meningslöst i de flesta samman­hang spelar ingen roll här – ”65” för ”A” är ändå ett kodord i ASCII. – I blockkrypto är kodorden sifferserier av bestämd längd som står för längre avsnitt av klartexten. – Ordet kodord kan också betyda täckord, som adult för pornografisk.

[kryptering] [ändrad 3 oktober 2018]