iButton

varumärke för en informations­bärande knapp som kräver fysisk kontakt för överföring av data. – En iButton ser ut ungefär som ett knapp­batteri av metall, och innehåller en minnes­krets. Den kan användas som biljett, nyckel, passer­kort och för be­tal­ningar. Den kan också an­vändas för datainsamling. För att över­föra data från eller till en iButton krävs att man vidrör den med en elektrisk kontakt. (Jämför med NFC.) – Läs mer här.

[datakommunikation] [hårdvara] [ändrad 3 juli 2019]