ICBM

ICBM address – skämtsamt för geografisk adress som hör ihop med en webbadress, angiven som longitud och latitud med hög exakt­het. Förkortningen ICBM står för inter­continental ballistic missile. ICBM‑adressen är alltså den plats som man ska rikta den interkontinentala ballistiska missilen mot. Kallas också för missiladress. Ut­trycket användes först på Usenet innan Google Maps gjorde skämtet överspelat.

[förkortningar på I] [it-humor] [utomhusnavigering] [ändrad 26 juni 2020]