Ig Nobel Prize

en parodi på Nobelpriset, utdelad varje år på Harvard. – Priset går till tio forsknings­­rön som ”först får folk att skratta, sedan får dem att tänka”. – De första åren delades prisen ut för forsknings­­rön som ”inte kan, eller inte bör, upprepas”. Prisen går ofta till seriösa forskare som har valt ett absurt ämne, som ”homosexuell nekrofili hos andhannar”, men också till pristagare som betraktas som pseudovetenskapliga. – Ig Nobelpriset delas ut av riktiga Nobelpristagare vid en studentikos ceremoni i september varje år. De flesta pristagarna kommer. – Namnet: Ig Nobel anspelar på ordet ignoble (tarvlig, vanhedrande) och, uppenbarligen, på Nobelpriset. – Bakom priset står tidskriften Annals of improbable research (improbable.com). – Se improbable.com/ig. – 2022 års pristagare finns på denna länk.

[kuriosa] [tidskrifter] [utmärkelser] [ändrad 16 september 2022]

Dagens ord: 2020-09-09