Ig Nobel Prize

en parodi på Nobelpriset, utdelad varje år på Harvard. Priset går till tio forsknings­­rön som ””först får folk att skratta, sedan får dem att tänka””. – Ursprung­ligen delades prisen ut för forsknings­­rön som ””inte kan, eller inte bör, upprepas””. Prisen går ofta till seriösa forskare som har valt ett absurt ämne, som ”homo­sexuell nekro­fili hos and­hannar”, men också till pristagare som be­traktas som pseudovetenskapliga. – Ig Nobel­priset delas ut av riktiga Nobelpristagare vid en studentikos ceremoni vid månads­­skiftet september – oktober. De flesta pristagarna kommer. – Namnet: Ig Nobel anspelar på ordet ignoble (tarvlig, van­­hedrande) och, uppenbarligen, på Nobelpriset. – Bakom priset står tid­skriften Annals of improbable research (improbable.com). – Se improbable.com/ig. – 2018 års pristagare finns på denna länk.

[kuriosa] [utmärkelser] [ändrad 15 september 2018]

Dagens ord: 2018-09-13