Ig Nobel Prize

en parodi på Nobelpriset, utdelad varje år på Harvard. – Priset går till tio forsknings­­rön som ”först får folk att skratta, sedan får dem att tänka”. – De första åren delades prisen ut för forsknings­­rön som ”inte kan, eller inte bör, upprepas”. Prisen går ofta till seriösa forskare som har valt ett absurt ämne, som ”homo­sexuell nekro­fili hos andhannar”, men också till pristagare som be­traktas som pseudovetenskapliga. – Ig Nobelpriset delas ut av riktiga Nobelpristagare vid en studentikos ceremoni i september varje år. De flesta pristagarna kommer. – Namnet: Ig Nobel anspelar på ordet ignoble (tarvlig, van­­hedrande) och, uppenbarligen, på Nobelpriset. – Bakom priset står tidskriften Annals of improbable research (improbable.com). – Se improbable.com/ig. – 2019 års pristagare finns på denna länk.

[kuriosa] [utmärkelser] [ändrad 13 september 2019]

Dagens ord: 2019-09-09