illegal

inte tillåten, otillåten, regelstridig; olaglig. – Ordet illegal före­kommer i felmedde­landen som ”This program has performed an illegal operation and will be shut down”. Man talar också om illegal moves i schack och andra spel. Det betyder då naturligtvis inte olagliga drag, utan illegal bör i sådana sammanhang översättas med otillåten, regelstridig. När man på engelska verkligen menar olaglig säger man ofta, för tydlighetens skull, prohibited by law. Men utanför it och spel brukar illegal givetvis betyda olaglig.

[fel] [juridik] [språktips] [ändrad 5 september 2019]