komplexa tal

(complex numbers) – tal som innehåller den imaginära delen i, som står för kvadratroten ur minus ett. – Komplexa tal består av en reell del och en imaginär del. De är alltså komplexa i betydelsen samman­satta. Sådana tal kan användas i beräkningar som vilka andra tal som helst, trots att roten ur minus ett inte borde kunna existera. (Det finns inget tal som, om man multiplicerar det med sig själv, blir ett negativt tal – alltså kan negativa tal inte ha kvadratrötter.) De betraktades länge av matematiker som olycks­fall i arbetet, därav benämningen imaginära tal. Men sedan slutet av 1700‑talet räknas komplexa tal som ”riktiga tal”. De är oumbärliga inom vetenskap och teknik. – Enkelt uttryckt ”finns” komplexa tal, men de ligger, till skillnad från reella tal, inte på tallinjen – man kan inte skriva dem med enbart siffror.

[matematik] [ändrad 10 juni 2017]