immutabilitet

oföränderlighet – i programmering: det att ett värde eller objekt inte kan ändras efter att det har skapats. – Ett immutabelt värde eller objekt förändras inte under programkörning. Ett enkelt exempel är konstanter, till exempel en formel som räknar om tum till millimeter. Valutakurser bör däremot vara mutabla. Det bör betonas att immutabilitet i programkod inte är något absolut: liksom allt annat i programkod kan det ändras. Men immutabla värden och objekt ändras inte av att programmet som de ingår i körs. – Immutabilitet används i backup för att förhindra att backuper krypteras i gisslanattacker. – På engelska: immutability.

[programmering] [6 december 2021]

Dagens ord: 2022-01-09