handdator

(handheld computer) – dator som är gjord för att man ska kunna hålla den i en hand och skriva, peka och klicka med den andra. Kallas också för handhållen dator. Kategorin har sedan slutet av 00‑talet ersatts av smarta mobiler. Blomstringstiden var slutet av 1990-talet och början av 00‑talet. Typ­exempel på den tidens handdatorer var Palms† handdatorer och Microsofts Pocket PC†. Handdatorer kunde ha miniatyrtangent­­bord med meka­niska knappar eller virtuella tangentbord och pekskärm. – En annan typ av handdatorer är sådana som är avsedda särskilt för industriellt bruk, inventering och lager. De har ofta knappsatser för specifika arbetsuppgifter. Den typen av handdatorer ersätts allt oftare av appar i smarta mobiler.

[datorer] [ändrad 2 oktober 2020]