information lifecycle management

(ILM) – livscykelinriktad hantering av data i företag och organisationer: regler, principer och tekniker för lagring, tillhandahållande, klassificering, arkivering, förvaring och gallring av data. Det gäller inte bara teknik, utan även hur informationen hanteras innan den matas in i it-systemet. En aspekt är att man måste följa lagar om dokumentation av beslut och transaktioner.

[informationshantering] [ändrad 1 februari 2018]