gallring

(pruning, på svenska också: beskärning) – borttagande av onödiga delar. – Inom it används ordet om algoritmer för automatisk sökning, klassificering och beslutsfattande samt om artificiella neuronnät. När det gäller sökningar och liknande innebär gallring att man tar bort sökkriterier som inte behövs för sökningen, eller som kanske krånglar till den i onödan. I en algoritm som klassificerar fåglar finns det till exempel inget behov av ett kriterium för tänder (vilket kan ha funnits med från början som ett arv från ett mer generellt system). Det kan också visa sig att ett sökkriterium aldrig används, eller inte har någon betydelse för resultatet. Eller det kan visa sig att två sökkriterier ger samma utfall, och då räcker det med ett av dem. Man kan också behöva gallra för att minska antalet möjliga utfall. När det gäller artificiella neuronnät innebär gallring att man från nätverket tar bort noder som inte påverkar resultatet av beräkningarna.

[ai] [sökningar] [ändrad 9 februari 2020]