information scent

”informationsvittring” – formmässiga och språkliga tecken på att en webbsida innehåller det slags information som man letar efter.

[informationsinsamling] [webben] [ändrad 29 november 2018]