informationsdöljning

(även informationsdöljande, på engelska information hiding) – i programmering: det att delar av programmet görs svåråtkomliga för utomstående. Detta kan göra av främst två anledningar:

  • – för att skydda de centrala delarna av ett program från ändringar. Man delar upp programkoden i en svåråtkomlig del som sällan eller aldrig ska ändras och en mer lättåtkomlig del som kan ändras utan att det påverkar den centrala delen;
  • – i objektorienterad programmering: för att skilja ett objekts gränssnitt från dess inre uppbyggnad. Den som skriver program som inbegriper objektet behöver inte veta hur ett objekt ”ser ut inuti”, bara hur man skriver instruktioner (meddelanden) till dess gränssnitt. Detta kallas också för inkapsling (encapsulation). Informationsdöljning i denna betydelse har alltså inget direkt med it-säkerhet att göra.

[programmering] [ändrad 5 maj 2020]

Dagens ord: 2016-11-09