inhämtningslagen

en lag från 2012 som ger polisen, tullen och Säpo rätt att begära uppgifter från operatörer om teletrafik. Det gäller:

  • – vilka meddelanden som har överförts till eller från ett visst telefonnummer eller annan adress;
  • – vilka mobiltelefoner eller liknande som har befunnit sig i ett visst område under en viss tid (se basstationstömning);
  • – i vilka områden en viss mobiltelefon eller liknande har befunnit sig under en viss tid.

– Förutsättningen är att det gäller att ”förebygga, förhindra eller upptäcka” svår brottslighet. – Lagtexten finns på Riksdagens webbsidor.

[juridiska lagar] [mobilt] [övervakning] [ändrad 23 maj 2019]

Dagens ord: 2016-07-09