inkomst

i företagsekonomi: de pengar som ett företag tar emot för försäljning av varor eller tjänster. – Inkomsten bokförs när avtal sluts om för­sälj­ning av varan eller tjänsten, vilket inte nöd­vändigt­vis är när före­taget faktiskt får betalt. Mot­parten får en mot­­sva­rande utgift som ska bokföras när prestationen (varan eller tjänsten) köps, vilket inte behöver vara när pengarna faktiskt betalas ut. Man skiljer mellan in­komster, in­täkter och inbetal­ningar. Det är tre sätt att se på samma pengar: inkomsten bokförs när varan/tjänsten säljs, medan intäkten bokförs för den period då företaget till­verkade varan eller utförde tjänsten.  – På engelska: income. – Jäm­för med utgift.

[företag och ekonomi] [ändrad 8 augusti 2015]