utgift

priset för en vara eller tjänst som ett företag köper. – I bokföring redovisas utgiften när varan eller tjänsten anskaffas eller beställs, vilket inte behöver vara när företaget faktiskt betalar – se utbetalning. Det behöver inte heller vara när varan är på plats eller tjänsten utförs. – Utgifter motsvaras av inkomster. Man skiljer i bokföring mellan utgifter och kostnader. Det är i slutänden samma pengar, men utgifter bokförs när anskaffningen sker, kostnader knyts till den tid då det inköpta används i verksamheten. – På engelska: expenditure.

[företag och ekonomi] [ändrad 12 februari 2020]