inplacering

(placement) – inom data- och telekom: det att ett företag placerar utrustning i ett annat företags utrymmen. – Inplacering kan göras av praktiska skäl, som när en mobiloperatör placerar sina antenner på en annan operatörs master i stället för att sätta upp egna master. Det kan också göras för att kundföretaget hyr in sig på värdföretagets infrastruktur eller andra resurser, till exempel kopplar in sig på värdens optiska fibernät, och därför behöver fysisk åtkomst till värdens utrustning. – Se också samlokalisering (colocation).

[datakommunikation] [telekom] [ändrad 18 februari 2017]