inplacering

(placement) – inom data- och telekom: det att ett företag placerar ut­rust­ning i ett annat företags utrymmen. Det kan göras av praktiska skäl, som när en mobiloperatör placerar sina antenner på en annan operatörs master i stället för att sätta upp egna master. Det kan också göras för att kund­före­taget hyr in sig på värdföretagets infrastruktur eller andra resurser, till exempel kopplar in sig på värdens optiska fibernät, och därför behöver fysisk åtkomst till värdens utrustning.

[datakommunikation]