instanceof

i JavaScript: en operator som ställer frågan om ett visst objekt är en instans av en överordnad klass och får svaret ja eller nej (true / false). Det kallas för class checking. Exempel: är objektet ”Fido” (en hund) en instans av klassen Hund? (True.) Man kan också fråga om ”Fido” är en instans av klassen Djur (true) eller av klassen Katt (false). I omfattande och mindre uppenbara klasshierarkier är det ett användbart verktyg. – Mer här.

[programmering] [21 maj 2018]