interdomän

(interdomain) – som gäller kommunikation på internet mellan domäner. (Mer precist: mellan zoner.) Används i sammansättningar som interdomänkommunikation.  – Se också autonomt system.

[domäner] [ändrad 20 december 2017]