internationella måttenhetssystemet

internationell standard för måttenheter och multipelprefix. Systemet har sju grundläggande måttenheter:

  1. – meter;
  2. – kilogram;
  3. – sekund;
  4. – ampere;
  5. – kelvin;
  6. – candela;
  7. – mol.

– Sedan finns det härledda enheter som är kombinationer av grundläggande enheter. En newton är till exempel den kraft som behövs för att förflytta ett kilogram en meter per sekund i kvadrat (”sekundtvå”). Måttenheterna kan också ha multipelprefix eller ha speciella namn – en liter är till exempel en tusendels kubikmeter. Den vanliga termometerskalan i Celsiusgrader är en enkel omräkning från skalan i kelvin (fast historiskt är det tvärtom). Det internationella måttenhetsssystemet kallas ofta för SI‑standarden eller SI‑systemet efter franska Système international d’unités. – Mer på RISE:s webbsidor.

[måttenheter] [standarder] [20 november 2019]