Internet engineering steering group

(IESG) – det organ som fast­ställer tekniska standarder och specifikationer för inter­net. – IESG kan enklast be­skrivas som IETF:s styrelse. IESG består av cheferna för de olika arbets­områdena inom IETF samt IETF:s ordförande. – IESG:s upp­gift är att be­reda för­slag till standarder och specifi­ka­tioner från IETF:s olika arbets­områden och att slutligen fast­ställa dem. Endast IAB kan ändra IESG:s beslut. – Se IETF:s webbsidor.

[internets ledande organ] [ändrad 23 januari 2018]