Internet of overwhelming things

(IoOT) – det faktum att sakernas internet (internet of things) skapar så mycket kommunikation och data att det kan överbelasta nätverk. Detta kan skapa problem med prestanda och säkerhet i nätverket. Det är också en motivering för införande av 5g.

[sakernas internet] [12 oktober 2020]

Dagens ord: 2020-12-09